Paskibraka

 1. 1991: Hengki Haryadi (TN 1)
 2. 1994: Erwin Hartadinata (TN 4)
 3. 1995: Tony Adi Putranto (TN 5) 
 4. 1996: Taufik Nur Cahyanto (TN 6) - Adhi Makayasa AAU
 5. 1998: Wirdhanto Hadicaksono (TN-8) - Adhi Makayasa AKPOL
 6. 1999: Apri Arfianto (TN 9)
 7. 2000: Heri Tri Putranto (TN 10)
 8. 2001: Kartika Noviastuti (TN 11) 
 9. 2002: Abraham Pribadi (TN 12) - Adhi Makayasa AKMIL
 10. 2005: Alfia Nurul Rakhmatika (TN 15)
 11. 2007: Dimas Ade Prasetyo (TN 17)
 12. 2008: Muhammad Dian Kurniawan (TN 18)
 13. 2009: Muhammad Nazal Fawwas (TN 19)
 14. 2010: Nurdian Naji Achsa Pradana (TN 20)
 15. 2011: Adena Dian Hertanto (TN 21)
 16. 2012: Mega Ayundya Nirwaningtyas (TN 22)
 17. 2013: Alif Firman Tawakal (TN 23)
 18. 2014: Alif Luqman Hersyaputro (TN 24)
 19. 2022: Muhammad Rajwa Al Farizi (TN 32)
Top